Stegen till körkortet

Obligatoriska delar

Glad man kör bil

Körkortstillstånd

För att få ta körkort och övningsköra så måste du ha ett körkortstillstånd, detta är som ett lämplighetsintyg för att få ta körkort. Detta behöver du lösa innan du får övningsköra och innan du gör teori och körprov. För att ansöka om detta tillstånd besöker du Transportstyrelsens hemsida och söker körkortstillstånd (grupp 1)

För att få övningsköra för behörighet B måste du

 • ha fyllt 16 år om du bara ska övningsköra med personbil
 • ha fyllt 17 år 6 månader om du ska övningsköra med lätt lastbil
 • ha fyllt 17 år 6 månader om du ska övningsköra med lätt släpvagn.

Utbilda sig

Privat övningskörning

För att du ska få övningsköra privat behöver både du och den som ska handleda dig i träningen din handledare gå en utbildning. Denna Introduktionsutbildning eller Handledarutbildning som den också kallas kan du självklart gå hos oss på N Trafikskola. Den utbildning vi håller är på ca 3,5timme och där går vi igenom utbildningens olika delar, krav som ställs på dig som ska ta körkort, tips från oss om hur du ska lyckas med det privata tränandet. Utbildningen är sen giltig i 5år för både dig som elev och handledare. Ska du inte övningsköra privat så behöver du inte gå denna utbildning.

Manuell eller Automatväxlad bil?

Vi på N Trafikskola utbildar på både manuell och automatväxlad bil, vad du väljer är upp till dig. Ett tips från vår sida är att du utgår från det behov du har. I regel så blir ett körkort för automatväxlad bil ett billigare körkort då det är färre saker att hantera i körningen med en automatväxlad bil.

Allt fler av de bilar som säljs idag är automatväxlade (78% år 2020) och utvecklingen fortsätter mot allt fler automatväxlade bilar. Detta betyder inte att de manuella bilarna bara försvinner, men sakta kommer de att fasas ut i förmån för automatväxlade. Är du osäker på vad du ska ta så prata gärna med oss om saken. Känner du att du vill ändra under utbildningens gång så är det inget problem.

Bokning av prov

Det finns ett par alternativ att välja mellan när du ska boka ditt teoriprov och körprov.

Privatist

Som privatist bokar du teori och körprovet på egen hand och med det ansvarar du för att du har nått en godkänd nivå inför provet. Du kan självklart ta hjälp av en trafikskola för att få hjälp med din utbildning.

Trafikskoleprov. Du som genomför din utbildning på N Trafikskola har möjlighet att boka prov genom trafikskolan. Är du godkänd på de 15 stegen i vår undervisningsplan samt är godkänd på de teoretiska delarna på ”Elevcentralen” så får du göra ditt teoriprov och körprov genom trafikskolan. Vi som utbildare har ett ansvar mot dig som elev samt Transportsyrelsen att eleverna vi genomför prov med har uppnått ett godkänt resultat på trafikskolan. Vilka krav som ställs kan du läsa om i vår undervisningsplan som finns att läsa på trafikskolan. 

 

Risk 1 & Risk 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Teori & Körprov

Det finns ett par alternativ att välja mellan när du ska boka ditt teoriprov och körprov.

Privatist.

Som privatist bokar du teori och körprovet på egen hand och med det ansvarar du för att du har nått en godkänd nivå inför provet. Du kan självklart ta hjälp av en trafikskola för att få hjälp med din utbildning.

Trafikverkets info om teoriprov hittar du här 

Trafikverkets info om körprov hittar du här

Trafikskoleprov.

Du som genomför din utbildning på N Trafikskola har möjlighet att boka prov genom trafikskolan. Är du godkänd på de 15 stegen i vår undervisningsplan samt är godkänd på de teoretiska delarna på ”Elevcentralen” så får du göra ditt teoriprov och körprov genom trafikskolan. Vi som utbildare har ett ansvar mot dig som elev samt Transportsyrelsen att eleverna vi genomför prov med har uppnått ett godkänt resultat på trafikskolan. Vilka krav som ställs kan du läsa om i vår undervisningsplan som finns att läsa på trafikskolan. 

Körkort

Du är klar med din utbildning och får äntligen njuta av friheten av att få köra bil på egen hand. 

1. Körställning

 • a) Stol & Bälte
 • b) Reglage & Instrument

2. Inledande manövrering

 • a) Start & Stannande
 • b) Krypkörning & Styrning

3. Växling

 • a) Uppväxling
 • b) Bromsning
 • c) Nedväxling

4. Lutning

 • a) Motlut
 • b) Medlut

Manövrering

 • a) Backning
 • b) Vändning
 • c) Parkering

5. Funktion och kontroll

 • a) Bilen
 • b) Last & Passagerare
 • c) Säkerhetskontroll

6. Samordning och bromsning

 • a) Avsökning & Riskbedömning
 • b) Samordning & Motorik
 • c) Acceleration
 • d) Hård bromsning

17. Mindre samhälle

 • a) Avsökning & Riskbedömning
 • b) Hastighetsanpassning
 • c) Placering
 • d) Väjningsregler
 • 9. Mindre Landsväg
 • a) Avsökning & Riskbedömning
 • b) Hastighetsanpassning
 • c) Placering
 • d) Väjningsregler
 • e) Järnvägskorsning 

10. Stadstrafik

 • a) Avsökning och riskbedömning
 • b) Hastighetsanpassning
 • c) Placering
 • d) Väjningsregler
 • e) Enkelriktad gata
 • f) Cirkulationsplats

Vändning & Parkering

 1. Landsväg

Avsökning och riskbedömning, hastighetsanpassning, placering, påfart och avfart, omkörning, vändning och parkering

 1. Högfartsväg

Avsökning och riskbedömning, hastighetsanpassning, motorväg, motortrafikled, mitträckesväg

 1. Mörker

Avsökning och riskbedömning, hastighetsanpassning, mörkerdemonstration, möte, omkörning, parkering, nedsatt sikt

 1. Halt väglag

Olika typer av halka, utrustning och hjälpsystem

 1. Utbildningskontroll

Tillämpad stadskörning, tillämpad landsvägskörning, utbildningskontroll

En övergripande bild över vår undervisningsplan

Körställning 

Stol, bälte, reglage

Inledande manövrering

Starta, stanna, krypkörning, styrning

Växling

Uppväxling, bromsning och nedväxling

Lutning

Motlut, medlut

Manövrering

Backning, vändning, parkering

Funktion och kontroll

Bilen, last och passagerare, släp, säkerhetskontroll

Samordning och bromsning

Avsökning och riskbedömning, samordning och motorik, acceleration, hård bromsning

Mindre samhälle

Avsökning och riskbedömning, hastighetsanpassning, placering, väjningsregler

Mindre Landsväg

Avsökning och riskbedömning, hastighetsanpassning, placering, väjningsregler, järnvägskorsning

Stadstrafik

Avsökning och riskbedömning, hastighetsanpassning, placering, väjningsregler, enkelriktad gata, cirkulationsplats, vändning och parkering

Landsväg

Avsökning och riskbedömning, hastighetsanpassning, placering, påfart och avfart, omkörning, vändning och parkering

Högfartsväg

Avsökning och riskbedömning, hastighetsanpassning, motorväg, motortrafikled, mitträckesväg

Mörker

Avsökning och riskbedömning, hastighetsanpassning, mörkerdemonstration, möte, omkörning, parkering, nedsatt sikt

Halt väglag

Olika typer av halka, utrustning och hjälpsystem

Utbildningskontroll

Tillämpad stadskörning, tillämpad landsvägskörning, utbildningskontroll

Resurs bank -Låna spara, betala med hjälp av Resurs

Att skaffa körkort är en viktig milstolpe för många. För de flesta är körkortet lika med frihet – att kunna ta sig dit man vill och behöver, när som helst. Vägen till körkortet kan vara olika lång och kostsam. Ibland behövs en strategi för hur körkortet ska finansieras, vissa väljer att spara, andra att låna till sitt körkort. Här nystar vi ut några olika vägval.

Resurs bank logo
Man som sitter i bil med öppen dörr