Introduktionsutbildning för körkort

Introduktionsutbildning även kallad Handledarutbildning är den utbildning du behöver för att få övningsköra privat. Både elev och handledare ska ha genomfört denna utbildning för att bli godkända. Det är du som handledare som räknas som förare vid övningskörningen. Du ansvarar för att eleven uppfyller kraven under övningskörningen. 

Handledartillstånd för körkort

Handledarutbildningen är en viktig del i trafikskolans arbete för att säkerställa att eleverna får en så säker och kvalitativ undervisning som möjligt under den privata delen av övningskörningen.

En introduktionsutbildning är obligatorisk för alla som ska handleda någon som ska ta sitt körkort. Vi på N Trafikskola ser till att du får en utbildning som innefattar de delar som behövs för att undervisa med fokus på trafiksäkerheten.

Vad innehåller en kurs för övningskörning?

Utbildningen består av teoretiska och praktiska moment och är oftast uppdelad i flera olika moduler. Den teoretiska delen av introduktionsutbildningen innefattar trafiksäkerhet, kommunikation, pedagogik samt lagar och regler för trafikundervisning.

Eleverna får också lära sig olika metoder för att undervisa och vägleda elever för bästa möjligheterna att lyckas med sitt körkort.

Eleven som ska genomföra en introduktionsutbildning måste vara minst 15 år och 9 månader för att gå utbildningen. 

Kontakta oss på N Trafikskola för mer information.

Vit bil från sidan från Ntrafikskola bakgrund vitt flerfamiljshus
Resurs bank -Låna spara, betala med hjälp av Resurs

Att skaffa körkort är en viktig milstolpe för många. För de flesta är körkortet lika med frihet – att kunna ta sig dit man vill och behöver, när som helst. Vägen till körkortet kan vara olika lång och kostsam. Ibland behövs en strategi för hur körkortet ska finansieras, vissa väljer att spara, andra att låna till sitt körkort. Här nystar vi ut några olika vägval.

Resurs bank logo
Man som sitter i bil med öppen dörr