Introduktionsutbildning

Introduktionsutbildning , kallas även Handledarutbildning , är den utbildning du behöver för att få övningsköra privat. Både elev och handledare ska ha genomfört denna utbildning för att bli godkända. Det är du som handledare som räknas som förare vid övningskörningen. Du ansvarar för att eleven uppfyller kraven under övningskörningen. 

Eleven måste vara minst 15 år och 9 månader för att gå utbildningen.

Resurs bank -Låna spara, betala med hjälp av Resurs

Att skaffa körkort är en viktig milstolpe för många. För de flesta är körkortet lika med frihet – att kunna ta sig dit man vill och behöver, när som helst. Vägen till körkortet kan vara olika lång och kostsam. Ibland behövs en strategi för hur körkortet ska finansieras, vissa väljer att spara, andra att låna till sitt körkort. Här nystar vi ut några olika vägval.

Kurser