Indelning

  • Körkortstillstånd
  • Utbilda sig
  • Risk 1 & Risk 2
  • Teori & Körprov
  • Körkort


Inskrivning

En övergripande bild över vår undervisningsplan

Körställning 

Stol, bälte, reglage

Inledande manövrering

Starta, stanna, krypkörning, styrning

Växling

Uppväxling, bromsning och nedväxling

Lutning

Motlut, medlut

Manövrering

Backning, vändning, parkering

Funktion och kontroll

Bilen, last och passagerare, släp, säkerhetskontroll

Samordning och bromsning

Avsökning och riskbedömning, samordning och motorik, acceleration, hård bromsning

Mindre samhälle

Avsökning och riskbedömning, hastighetsanpassning, placering, väjningsregler

Mindre Landsväg

Avsökning och riskbedömning, hastighetsanpassning, placering, väjningsregler, järnvägskorsning

Stadstrafik

Avsökning och riskbedömning, hastighetsanpassning, placering, väjningsregler, enkelriktad gata, cirkulationsplats, vändning och parkering

Landsväg

Avsökning och riskbedömning, hastighetsanpassning, placering, påfart och avfart, omkörning, vändning och parkering

Högfartsväg

Avsökning och riskbedömning, hastighetsanpassning, motorväg, motortrafikled, mitträckesväg

Mörker

Avsökning och riskbedömning, hastighetsanpassning, mörkerdemonstration, möte, omkörning, parkering, nedsatt sikt

Halt väglag

Olika typer av halka, utrustning och hjälpsystem

Utbildningskontroll

Tillämpad stadskörning, tillämpad landsvägskörning, utbildningskontroll

Resurs bank -Låna spara,
betala med hjälp av Resurs

Att skaffa körkort är en viktig milstolpe för många. För de flesta är körkortet lika med frihet – att kunna ta sig dit man vill och behöver, när som helst. Vägen till körkortet kan vara olika lång och kostsam. Ibland behövs en strategi för hur körkortet ska finansieras, vissa väljer att spara, andra att låna till sitt körkort. Här nystar vi ut några olika vägval.


Läs mer