Riskutbildning 1 & 2

Riskutbildningen 1

Riskutbildning del 1 ger eleven kunskap och insikt om hur alkohol, droger, trötthet samt hur andra beteenden och faktorer kan påverka körförmågan. Eleven ska få kunskap om, insikt i vilka konsekvenserna kan bli och vad som ökar riskerna samt hur de undviks. Kursen är tre timmar, exklusive rast. Vi bjuder på fika i pausen.

Riskutbildningen 2 -Gillinge Halkbana

Vi på N Trafikskola håller inte själva i riskutbildning del 2 utan bokar denna till våra elever på Gillinge halkbana. Här kommer lite info från Gillinge som kan vara bra att tänka på innan man bokar och ska dit.

Under utbildningen kommer du få möjlighet att uppleva din begränsade förmåga att klara av en svår situation i trafiken.

För att kunna genomföra utbildningens praktiska delar är det viktigt att du är i slutet av din utbildning. Du ska till exempel klara av att:

  • utföra hårda accelerationer
  • bromsa från höga hastigheter
  • köra bil självständigt

Har du inte tillräckliga förkunskaper kommer läraren av säkerhetsskäl att avbryta din utbildning. Vid avbruten utbildning är avgiften förverkad.

Efter genomförd utbildning meddelar vi Transportstyrelsen vilka som blivit godkända.

Glöm inte att ta med dig legitimation

Kommande Kurstillfällen

Resurs bank -Låna spara, betala med hjälp av Resurs

Att skaffa körkort är en viktig milstolpe för många. För de flesta är körkortet lika med frihet – att kunna ta sig dit man vill och behöver, när som helst. Vägen till körkortet kan vara olika lång och kostsam. Ibland behövs en strategi för hur körkortet ska finansieras, vissa väljer att spara, andra att låna till sitt körkort. Här nystar vi ut några olika vägval.

Resurs bank logo
Man som sitter i bil med öppen dörr