Resurs bank

NTrafikskola

Vi på N Trafikskola håller inte själva i Riskutbildning del 2, utbildningen bokar vi åt elev på Gillinge halkbana.

Riskutbildning del 2 ska belysa svårigheterna med körning såväl på halt underlag som körning under andra förhållanden samt möjligheterna att undvika risker förknippade med sådan körning. Utbildningen syftar också till att eleven ska inse hur olycksrisk har samband med hastighet och väglag samt hastighetens och skyddsutrustningens betydelse vid trafikolyckor. Genom att förstå dessa samband förväntas eleven få förståelse för betydelsen av att anpassa sin hastighet, köra med säkerhetsmarginaler och undvika risker.

 • Utbildningen syftar dessutom till att ge eleven möjligheter till en realistisk värdering av sin körförmåga.
 • Eleven ska ges utrymme för reflektion och diskussion av vad som upplevts under utbildningen.

Efter riskutbildningen ska eleven bland annat kunna:
Använda bilbälte på ett korrekt sätt, anpassa sin körning för att klara en given situation, och utföra effektiv bromsning från minst 70 km/tim på strävt underlag. Utöver det ska eleven också kunna:

 

Redogöra för:

 • Anledningar till och konsekvenser av överskattning av sin förmåga
 • Svårigheten att på ett säkert sätt bedöma olika väglag vid olika väderförhållanden
 • Sambandet mellan erfarenhet och förmågan att bedöma risker
 • Vikten av att skapa säkerhetsmarginaler vid körning för att undvika risker

Värdera:

 • Vikten av att använda bilbälte och annan skyddsutrustning i bilen
 • Hastighetens betydelse för konsekvenserna vid en trafikolycka
 • Betydelsen av att undvika risker

Upplever och inser:

 • Hur valet av hastighet påverkar svårighetsgraden i olika situationer
 • Sambandet mellan hastighet och kraschfart
 • Hur olika faktorer påverkar stoppsträckans längd

Målet är uppnått när eleven:
Bedömer sin förmåga att klara en uppkommen risksituation, och värderar hur egna beslut kan påverka risker.

Boka körlektion

Redan elev?

Boka via elevcentralen eller ring vår reception på 08-7165504.

Bemannad mån-tor 10:00–18:00

Fredagar 10-15

Första körlektionen?

Innan du börjar köra med oss så behöver du skriva in dig som elev på skolan. Efter det så får du ett lösenord som gör att du kommer in på elevcentralen.

Till inskrivningen.

Se våra priser

Här kan du läsa mer om våra priser. Vi har ett tydligt och enkelt upplägg för att du ska se precis vad det kostar.

Om oss

Trafikskolan har funnits i Finntorps Centrum sedan 1991. Vi är för tillfället sex lärare som jobbar här. Vi har körlektioner från 07:00 till 20:00 de flesta dagar i veckan.

Körtider

Mån – Tor 07:00 – 20:00
Fredag 07:00 – 15:00

Gamla Värmdövägen 6
131 37 Nacka

Kontakta oss

Tel: 08-7165504
Mail:
info@ntrafikskola.se
Mån – Tors 10:00 – 18:00
Fredagar 10:00 - 15:00